"Psychoterapia to proces: rozmawiania ze sobą i otwierania się jednego człowieka na drugiego, pacjenta na terapeutę, a terapeuty na pacjenta w coraz bardziej pogłębiającym się kontakcie. To opowieść pacjentów o ważnych wydarzeniach ze swojego życia, o różnych, zwłaszcza tych dla nich trudnych, myślach i przeżyciach (…)”

„Psychoterapia dziś” Monika Miller-Nadolska

Kilka słów o gabinecie

W gabinecie zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
Psychoterapię rozumiem jako metodę leczenia, która daje możliwość zmiany w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, psychicznego i zachowania. Każda trudność, z którą zgłasza się osoba na terapię wymaga indywidualnego podejścia.
Indywidualne podejście zakłada szczere wysłuchanie oraz wspólne określenie celu dalszych spotkań.
Choć psychoterapia jest na ogół procesem wymagającym, korzyści z niej płynące są długofalowe.

W czym mogę Ci pomóc

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym z integracją podejścia systemowego. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut.

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa jest formą oddziaływania terapeutycznego, gdzie uczestniczy od 6 do 10 osób, spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Terapia dzieci i młodzieży

Praca z dziećmi i młodzieżą opiera się także na psychoedukacji i współpracy z rodzicami w celu wypracowania, utrwalenia i osiągnięcia wspólnie zamierzonych celów terapeutycznych.

Chętnie Ci pomogę

Skontaktuj się ze mną już teraz